MÖTESPLATS I SÅNG/ UNDERHÅLLNING

 

 I mitt yrke som musikpedagog möter jag grupper av olika slag.  Jag har erfarit glädjen och kraften i att sjunga tillsammans. Glädje, gemenskap, minnen som väcks genom sånger ur vår sångskatt och ger möjlighet till intressanta samtal. Som musikpedagog och sångerska vill jag gärna dela med mig av det.

 Jag brukar inleda mina besök med några enkla andningsövningar som kan vara av värde att ha med sig i vardagen för hälsa och välbefinnande. En god grund för din naturliga röst.

Vi sjunger tillsammans sånger som jag har med mig och jag sjunger också några valda sånger för deltagarna, en del som jag skrivit själv men också andras.

Ibland väljer jag ett tema som grund för valet av sånger, t ex årstider eller olika delar av livet. Tid för reflektion och samtal ges.

Välkommen att höra av dig om du tror att detta passar in i något sammanhang där ni möts i grupp.

Birgitta Thole, Visby   mobil 073 1568787

Ersättning för detta, c:a en timme, kommer vi överens om.