Glädje och styrka finns i varje människa, sången kan vara en väg dit.

För Kärleken, lyssna till sångerna på cd-skivan. Spotify: Birgitta Thole 

2013-01-14

VÄLKOMMEN TILL IB MUSIMA - FÖRETAGET MED  RÖST OCH MEDVETEN ANDNING I FOKUS (english version further down)

 

MEDVETEN ANDNING är en god grund för din naturliga röst. Genom att andas i samklang med din egen rytm befrämjas blodcirkulation, syretillförsel och avspänning. I ett avslappnat tillstånd skapar du möjlighet för din egen, naturliga röst att frigöras. Andning-Röst-Rörelse, en kombination som ger goda hälsoeffekter.  En sådan effekt är den glädje och närvaro  som uppstår i det gemensamma upplevelsen   av klingande toner. En boost för hela din kropp.

 Ett gemenskapande och inspirerande verktyg för friskvård.

 

IB MUSIMA erbjuder SÅNG  och RÖSTVÅRD i kombination med MEDVETEN ANDNING  för dig som känner lust att utveckla din röst i en tillåtande och prestationsfri miljö.

IB MUSIMA erbjuder även MUSIK INOM ÅLDRINGSVÅRD, ett koncept som visat sig skapa goda förutsättningar för gemenskap och glädje. Här kan även en del enkla andningsövningar vara av stort värde.

IB MUSIMA erbjuder också MASSAGEBEHANDLINGAR kombinerat med Medveten Andning.

 

WELCOME TO IB MUSIMA - a company where focus lies on Conscious Breathing combined with Your Singing Voice.

A tool for joy, balance and healthcare.

IB MUSIMA offers tools for personal development in a joyful and allowing environment. 

Everybody´s voice is unique and when you express yourself from your heart you get in touch with your own ability and your true expression. 

A brilliant tool for healthcare and balance!