SÅNG SOM FRISKVÅRD - HUR HÄNGER DET IHOP?

Andning pågår i alla levande organismer.En puls som genomsyrar livet. Från vårt första andetag till vårt sista löper andningen som en tråd genom livet. Genom vår inandning fyller vi kroppen med syre, vid utandning gör vi oss av med den mängd koldioxid som vi inte behöver. Balansen mellan dessa två komponenter är avgörande för vår hälsa. Syret behöver vi för att få näring till alla våra inre organ och transporteras ut i kroppen via blodet. Koldioxid bildas till största delen i kroppen och har bl a som uppgift att vidga blodkärl och balansera PH-värdet. 

Medveten Andning är också grunden för din naturliga röst, en andning som vi ägde som barn och som många av oss glömt bort i det vuxna livet. När vi andas rätt kan vi hämta vår röst från "röstvaggan", en plats strax nedanför naveln. Det gagnar den talande rösten såväl som den sjungande. På så sätt skapar vi förutsättningar för lugn och ro, närvaro. Ett tillstånd som ger möjlighet till god hälsa. I kombination med toner och sång förstärks dessa effekter. Se gärna filmen på hemsidans startsida uppe till höger, om forskning på sambandet mellan sång i grupp och andning/hjärtverksamhet.

Denna föreläsning ger dig kunskaper att använda i vardagen och är upplagd som en workshop. Teori varvas med praktiska övningar. 

 

Målgrupp: Personalgrupper, körer, föreningar med intresse för friskvård.

Kväll/halvdag   3500 kr exkl moms 

Heldag              6000  kr exkl moms

Ev resa och boende tillkommer.