RESONANS - ett underbart begrepp. Resonans kan uppstå när du möter en människa. Något händer i mötet som kan skapa en känsla av att vara på samma våglängd. Resonans kan också kallas vibrationer, det som allt levande är uppbyggt av, varje cell i din kropp. När vi använder begreppet inom röstens område handlar det om att skapa toner och klanger som vibrerar i samklang med mig själv. Mina inre organ vibrerar i olika frekvenser, beroende på organets täthet. Vi kan jämföra det med ting som finns omkring oss, t ex ett kristallglas. Om man knackar med gaffel mot glasets kant så avger det en ringande ton i sin egen frekvens.En sångare som kan härma glasets specifika ton kan få det att vibrera i samklang med den sjungna tonen, resonans uppstår. Resonans är en fysikalisk lag med möjliga tillämpningar inom ljudterapi, där speciellt den egna rösten är en kraftfull källa.                                                                                 Toning är ett begrepp som funnits i många år i kulturer där musiken varit en naturlig del av en läkeprocess. Toning innebär att humma, o-a eller a-a på olika toner som känns naturliga för just dig. Med litet övning kan du finna ett sätt att tona som känns behagligt och enkelt för din egen röst. En modell som jag tycker är bra, kan vara att tona till inspelad musik, gärna ett mantra med enkla återkommande harmonier, där du inte behöver tänka. Låta din röst tona tillsammans med den inspelade musiken och på så sätt samskapa. När du känner dig bekväm i detta är det dags att undersöka dina röstrum i din kropp. Du kan göra det till en meditation där du provar att känna var dina toner får kontakt med någon plats inom dig. 

Om vi återvänder till meningen om dina inre organs olika täthet, så innebär det också att varje organ har sin egen vibration. Toning är ett sätt att återställa  inre balans till kropp såväl som till själ. Ett spännande utforskande väntar dig som känner intresse för denna ide´.