RESONANS - SÅNGWORKSHOP-              3 timmar

  Kostnad 300 kr, plusgiro 6157756-5 eller kontant

  Anmälan till mig,  073 1568787 eller     musima51@gmail.com

 

Innehåll: Medveten Andning, Rörelse,Röst, Meditation.

 

 Vår unika röst är ett verktyg som kan hjälpa oss att upptäcka delar av oss själva, vilka väntat på att få ett uttryck. Vår kultur har givit oss ramar som innebär att anpassa oss till omgivningar, att hålla igen och vara lagom. 

 Genom att få kontakt med din andning och på så sätt finna din unika röst kan   dörrar  öppnas till nya inre rum och skapa förutsättningar för ett rikare liv i balans.

 En utgångspunkt är en vilja att utforska röstrummen inom dig, att ge dig ut på en 

 upptäcktsresa med rösten som verktyg i en tillåtande miljö. Alla kan.

 Medveten Andning är en grund för din unika röst. I samverkan med rörelse och fri 

 toning kan vi finna en väg till avspänning och närvaro där rösten finner sitt sanna uttryck. 

 

Se gärna under fliken RESONANS i menyn för mera info. 

                                     UPPLÄGG

  Vi startar med grundande andningsövningar.

  Självmassage i kombination med toning, där vi tonar in olika delar av oss själva.

  Röst och rörelse i mjuk kombination.

  Därefter träder vi in i  olika röstliga uttryck. Fri toning, fria uttryck.

  Vi sjunger sånger från olika traditioner i en tillåtande och glädjefylld anda. 

  Meditation i några olika former.

  

  

  

 

 

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.